Iejoor

Fysiek wordt Iejoor beschreven als een ‘oude, grijze, knappe ezel’. In de illustraties van Ernest Shepard wordt hij getekend tot op kinhoogte bij Poeh en tot heuphoogte bij Janneman Robinson. Hij heeft een lange staart, die hem zeer dierbaar is, maar die hij ook makkelijk verliest. Janneman kan de staart met een punaise weer vastmaken. Iejoor loopt altijd met het hoofd omlaag, kenmerkend voor zijn steeds gedeprimeerde staat.

Iejoor kan blijkbaar lezen of in ieder geval letters herkennen. In het vijfde hoofdstuk van het Huis bij de Poehhoek leert hij Knorretje de letter A. In het laatste hoofdstuk van het Huis bij de Poehhoek spelt hij zijn naam als „IeJoor“ bij het ondertekenen van de „petitie“ die de dieren als afscheidscadeau aan Janneman geven. Iejoor schreef ook het onhandig-gerijmde geroepen gedicht, „GEDICHT“, dat op de „petitie“ verscheen. Behalve Poeh zelf is hij daarmee het enige personage in de boeken over Winnie de Poeh die poëzie probeert te schrijven. Verder is Iejoor verrassend goed bij het spel Poohstokjes, dat hij in het zesde hoofdstuk van het Huis bij de Poehhoek vaker wint dan alle anderen.

Iejoor woont in de zuidoosthoek van het Honderdbunderbos, het heet dan „de Sombere Plaats van Iejoor: Eerder Moerassig en Droevig “. Hij heeft daar een stokhuis dat regelmatig instort. Het favoriete voedsel van Iejoor is distels.

De „verjaardag“ van Iejoor is 10 mei 1871, de datum waarop hij werd gemaakt.

Iejoor's huisje

Kijk en speel hoekje