Konijn

Konijn (Rabbit): een konijn dat zichzelf Heel Belangrijk vindt en het altijd druk heeft
Karakter: bazig, onaangenaam
Huis: een hol onder de grond met een voor- en een achterdeur

Konijn's huisje

Kijk en speel hoekje